layoutelementlayoutelement

HORSENS ALLIANCEN

Hvem er vi?

HORSENS ALLIANCEN er en lokal trepartsaftale, hvor kommunen, erhvervslivet repræsenteret ved DI Horsens og  Business Horsens, kommunen og LO Horsens samarbejder om at fremme beskæftigelsen og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

Hvad vil vi?

Formålet med partnerskabet er fra 2014-17 årligt at få 150 ekstra Horsens-borgere i arbejde, så der i udgangen af 2017 er 600 færre borgere på offentlig forsørgelse.

De midler, som spares, når flere kan forsørge sig selv, kommer erhvervslivet til gode. Derfor har Horsens Kommune forpligtet sig til at reducere dækningsafgiften i perioden.        

HORSENS ALLIANCENs brev til erhvervslivet 

HORSENS ALLIANCENs medlemmer

 

 

Fokusområder

Der er udvalgt tre fokusområder, der skal støtte op om indsatsen for at få flere ledige i arbejde:

Bedre rekrutteringsservice af nye medarbejdere

Når din virksomhed slår ledige stillinger op via Jobcenteret, skal I tilbydes hjælp til at screene kvalificerede ansøgere. Udgangspunktet er altid din virksomheds behov og ønsker.

Sikre efteruddannelse og kompetanceløft

Din virksomhed kan via jobcenteret gratis få kvalificerede vikarer, så jobrotation og efteruddannelse af medarbejdere bliver nemmere.

Flere netværksvirksomheder

Din virksomhed kan blive netværksvirksomhed ved at tage socialt ansvar, og slå ledige stillinger op via Jobcentret, så flere ledige kommer i arbejde. Kontakt Virksomhedsservice på tlf.: 7629 4801 eller e-mail: virksomhedskontakt@horsens.dk

Allianceaftaler

Der er tradition for et godt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Horsens Kommune. I HORSENS ALLIANCEN lever denne tradition videre.

Herunder finder du de konkrete aftaler, som er indgået mellem virksomheder og HORSENS ALLIANCEN.

 • Hospitalsenheden Horsens
 • DKI Logistics A/S
 • Danish Crown

  Resultater

  Siden HORSENS ALLIANCEN så dagens lys i 2014 har den fælles indsats for at få flere ledige tilbage på arbejdsmarkedet båret frugt.

  Hvert år har ALLIANCENs parter opstillet konkrete delmål for at fastholde fokus på det overordnede mål og sikre, at flere ledige kommer i job.    

  Se delmål og resultatmål for 2014

  Se delmål for 2015

  Kontakt os, hvis du vil vide mere

                                                                    

  HORSENS ALLIANCEN

  E-mail: horsensalliancen@horsens.dk                                          

  Virksomhedsservice (Jobcenter)

  Tlf.: 76 29 48 01

  E-mail: virksomhedskontakt@horsens.dk

  Send et postkort

  10 gode grunde til at blive kontaktet

   

  CSR'16 OG ALLIANCE'16 

  98 virksomheder fik CSR-mærket i 2016.

  Se alle Horsens' 98 CSR-virksomhederne her.

  Læs pressemeddelelsen fra offentliggørelsen af virksomhederne her

  ALLIANCE-mærket og CSR-mærket gives til virksomheder, der har ydet en særlig indsats inden for CSR-området og/eller har bidraget til opfyldelse af HORSENS ALLIANCENs mål.  
  FÅ BEVIS PÅ SOCIALT ANSVAR

  Din virksomhed kan få ALLIANCE-mærket eller CSR-mærket, hvis virksomheden opfylder forskellige kriterier. Læs mere herunder.    

  Se kriterier for ALLIANCE-mærket

  Se kriterier for SCR-mærket

  layoutelementlayoutelement